image of Järvselja rogain

Järvselja rogain

Järvselja rogain toimub 10. juunil Tartumaal Järvselja külas. Võistlus toimub väga põnevas paigas, sest tegemist on metsandustudengite praktikabaasiga. See tähendab, et sealt võib leida mitmeid metsanduslike katsealasid, võõrpuuliikide puistusid, arboreetumi ja ühtlasi kasvavad seal ka mõned Eesti rekordpuud. 

Rogain